Dispensation til terrænændringer ved to søer i Holbæk Kommune

Publiceret 24-08-2020

Dispensation til at oprense to søer og til at foretage afgravning ved disse søers brinker inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 12e Dragerup By, Grandløse i Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at foretage afgravning ved søens brinker.

Dispensation til terrænændringer ved to søer inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler