Dispensation til terrænændringer og støttemur ved opførelse af nyt sommerhus i Svendborg Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation til terrænændringer og støttemur ved opførelse af nyt sommerhus i strandbeskyttelseslinjen - matr.15h, Ø. Åby By, Skårup, Skårupøre Strandvej 100 B, 5881 Skårup Fyn, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre støttemur og terrænarbejder på skråning i forbindelse med opføre nyt sommerhus samt etablering af terrasse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02540

Dispensation til terrænændringer og støttemur

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent