Dispensation til staldbygning i Sønderborg Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation til staldbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 143, Stevning, Stevnstrup, Stevningnorvej 48, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune.
Ansøgningen er siden revideret, senest i en e-mail d. 7. juli 2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03191

Dispensation til staldbygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler