Dispensation til solceller i Vordingborg kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation til solceller på sydlig tagflade på inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 19c, Fanefjord, Hårbølle By, Færgensvænge 8, 4792 Askeby, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 20 m² solceller på sydlig tagflade som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02208

Dispensation til solceller

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent