Dispensation til samletanke til spildevand i haveforeningen Venezuela i Randers Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation til samletanke til spildevand i inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 592, Bådevænget 34 og 36, 8930 Randers NØ, i Randers Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af samletanke ved 2 kolonihavehuse i Haveforeningen Venezuela.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02162.

Dispensation til samletanke til spildevand i haveforeningen Venezuela, Randers Kommune.pdf

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler