Dispensation til sæsonvis opstilling af pavillon i Aabenraa Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation til sæsonvis opstilling af pavillon inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 878, Aabenraa, Sønderstrand, Flensborgvej 15, 6200 Aabenraa

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset dispensation i medfør af naturbe-skyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til sæsonvis opsætning af en pavillon.
Dispensationen er midlertidig og udløber den 31. marts 2023.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02500

Dispensation til sæsonvis opstilling af pavillon

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent