Dispensation til renovering/udbygning af eksisterende fiskeforretning i Norddjurs Kommune

Publiceret 04-08-2020

Dispensation til renovering/udbygning af eksisterende fiskeforret-ning, matr.29g, Fjellerup By, Fjellerup, Klitvej 9A, 8585 Fjellerup, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering og udbygning af fiskeforretningen som ansøgt. Det forudsætte at bygningens ydre opretholdes med hvide vægge og sort tag.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02408

 Dispensation til renovering udbygning af eksisterende fiskeforretning i Norddjurs Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent