Dispensation til renovering af pumpestation i Svendborg Kommune

Publiceret 26-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til renovering af pumpestation på matr.17am, Hesselager By, Hesselager, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af pumpestation, fliselægning mv. og opførelse af teknikhus.

Det stilles som vilkår, at den resterende bevoksning bibeholdes på grunden som slørende bevoksning jf. situationsplanen i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02367

Dispensation til renovering af pumpestation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent