Dispensation til placering af skilt om badevandskvalitet ved Jerup Strand i Frederikshavn Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af skilt om badevandskvalitet ved Jerup Strand, matr.9m, Jerup By, Elling, P-plads for enden af Fredborgvej, 9981 Jerup, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af skiltet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02526

Dispensation til placering af skilt om badevandskvalitet

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent