Dispensation til opstilling af legeredskaber i Riis Skov i Aarhus Kommune

Publiceret 20-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af legeredskaber i Riis Skov på matr.10a, Århus Markjorder, ved Dronning Margrethes Vej, 8200 Aarhus N, Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 4 legeredskaber som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01955

Dispensation til opstilling af legeredskaber

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent