Dispensation til opsætning af skilte om røgfri udearealer - Teglværksskoven i Nyborg kommune

Publiceret 18-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af skilte om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes - Teglværksskoven, matr.1azq, Nyborg, Strandallen 92, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af skiltet på den ansøgte placering.

Ved henvendelse om sagen venlighst oplys sagsnummer 20/01448

Dispensation til opsætning af skilte - Teglværksskoven

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent