Dispensation til opsætning af skilte om røgfri udearealer - Strandhøjen i Nyborg kommune

Publiceret 18-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af skilte om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes - Strandhøjen, matr.1rr, Nyborg, Strandvænget 13, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af skiltene på de 4 ansøgte placeringer.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01438

Dispensation til opsætning af skilte - Strandhøjen

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent