Dispensation til opsætning af skilte om røgfri udearealer - Storebæltsbadet i Nyborg Kommune

Publiceret 18-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af skilte om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes - Storebæltsbadet, matr.728a, Nyborg, Østerøvej 33, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af skiltene på de 3 ansøgte placeringer.
Dispensationen tidsbegrænses i første omgang til udgangen af 2025.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/1451

Dispensation til opsætning af skilte - Storebæltsbadet

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent