Dispensation til opsætning af skilte om røgfri udearealer - Hesselhuset i Nyborg Kommune

Publiceret 18-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af skilte om røgfri udearealer hvor børn og unge færdes - Hesselhuset, matr.1et, Nyborg, Skræddergyden 36, Legeplads ved Hesselhuset, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 2 skilte på de ansøgte placeringer.

ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01449

Dispensation til opsætning af skilte - Hesselhuset

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent