Dispensation til opsætning af et eller to sheltere ved Boels Bro Havn i Kerteminde Kommune

Publiceret 14-08-2020

Dispensation til opsætning af et eller to sheltere ved Boels Bro Havn
ifm. projekt Blå Støttepunkter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 13ex, Munkebo By, Munkebo, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af enten et shelter af typen Stenbideren eller to sheltere af typen Skrubben.
Denne afgørelse erstatter Kystdirektoratets tidligere afgørelse af 4. marts 2020
(j.nr. 20/00763-3).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02289

Dispensation til opsætning af et eller to sheltere

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler