Dispensation til opførsel af handicapvenlig toiletbygning i Sønderborg Kommune

Publiceret 19-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af handicapvenlig toiletbygning, Vemmingbund på matr.57, Broager Ejerlav, Broager, Vemmingbundstrandvej 33, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af toiletbygning med ca. 7 m² handicapvenlig toiletbygning samt fliseanlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00977

Dispensation til opførsel af handicapvenlig toiletbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent