Dispensation til opførelse af bålhytte i statsskoven Grønnehave skov i Odsherred Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af bålhytte i statsskoven Grønnehave skov, matr.1a, Grønnehave, Nykøbing Sj. Jorder, Egebjergvej 88, 4500 Nykøbing Sj., Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af en ”bålhytte”. Bålhytten kan opføres med eller uden toilet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02534

Dispensation til opførelse af bålhytte

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent