Dispensation til muldtoilet i vejle Kommune

Publiceret 06-08-2020

Dispensation til muldtoilet inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18c, Vinding, Mølholm, Ibæk Strandvej 116,
7100 Vejle, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et muldtoilet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00849

Dispensation til muldtoilet i Vejle Kommune.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler