Dispensation til midlertidige oplysnings-skilte på 8 lokaliteter i Juelsminde Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidige oplysnings-skilte på 8 lokaliteter i Juelsminde byområde, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af skiltene som ansøgt indtil udgangen af 2022.
Det forudsættes, at der foreligger accept fra grundejers side, forinden de respektive skilte opstilles.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02516

Dispensation til midlertidige oplysnings-skilte

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent