Dispensation til midlertidig byggeplads i Hvidovre Kommune

Publiceret 24-08-2020

Dispensation til midlertidig byggeplads inden for
strandbeskyttelseslinjen, matr. 20ok, Hvidovre By, Strandmark,
Hvidovre Strandvej 47b, 2650 Hvidovre

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af midlertidig byggeplads, jf. redegørelse i afgørelsen. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02428

Dispensation til midlertidig byggeplads

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler