Dispensation til legeplads ved Gyldendal Havn i Skive Kommune

Publiceret 14-08-2020

Dispensation til at etablere en legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen ved Gyldendal Havn på ejendommen matr. 1b, Sønderhede By, Lihme i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af Naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere legepladsen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01624

Dispensation til legeplads

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler