Dispensation til indhegning ved Værnsande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 07-08-2020

Dispensation til indhegning ved Værnsande inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3b Bjålum, Sdr.
Bork, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til indhegning ved Værnsande.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00415

Dispensation til indhegning ved Værnsande

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig