Dispensation til genopførsel af sommerhus i Nyborg kommune

Publiceret 07-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommer-hus - Andkær Strand 2, matr.6v, Bovense By, Bovense, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset som ansøgt, samt til renovering af terrassearealer mv..

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02351

Dispensation til genopførsel af sommerhus i Nyborg kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent