Dispensation til genopførsel af sommerhus i Aabenraa Kommune

Publiceret 27-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommerhus på matr.381, Bov, Kollund, Østerskovvej 52, 4340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af sommerhuset som ansøgt og med solceller på tagflader samt kælder. Det stilles som vilkår for kælderen, at denne opføres uden vindue og kun med indvendig adgang.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02135

Dispensation til genopførsel af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent