Dispensation til genopførelse af sommerhus samt skur i Slagelse Kommune

Publiceret 25-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus samt skur inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.5ab, St. Kongsmark By, Kirke Stillinge, Kongsmarkvej 101, Stillinge Strand, 4200 Slagelse, Slagelse Kommunen

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og stk. 3 nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus med en placering og størrelse som ansøgt, samt skur og flagstang.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02558.

Dispensation til genopførelse af sommerhus samt skur Slagelse Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent