Dispensation til genopførelse af bolig i Hvidovre Kommune

Publiceret 24-08-2020

Dispensation til genopførelse af bolig inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 20ok, Hvidovre by, Strandmark,
Hvidovre Strandvej 47b, 2650 Hvidovre

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af boligen, jf. redegørelsen i afgørelsen.

Ved Henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01733

Dispensation til genopførelse af bolig

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler