Dispensation til genopbygning og udvidelse af beboelsesejendom i Thisted Kommune

Publiceret 26-08-2020

Dispensation til genopbygning og udvidelse af beboelsesejendom indenfor strandbeskyttelseslinje, matr.7n, Fårtoft By, Thisted,
Fårtoftvej 222, 7700 Thisted, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, § 65b stk. 3, nr. 10 og § 15a stk. 2 , jf. § 15, til genopførslen og udvidelsen af beboelsen, jf. gennemgang i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00658

Dispensation til genopbygning og udvidelse af beboelsesejendom

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler