Dispensation til forøgelse af sokkelhøjden i Kolding Kommune

Publiceret 14-08-2020

Dispensation strandbeskyttelseslinjen til forøgelse af sokkelhøjden ved genopførsel af hus på matr.64b, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 108, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at forøge sokkelhøjden med 10 cm som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02565

Dispensation til forøgelse af sokkelhøjden

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent