Dispensation til flytbar toiletskur i Lolland Kommune

Publiceret 11-08-2020

Dispensation til flytbar toiletskur inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 1b, Enehøje Ø, Sandby, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til et flytbar toiletskur som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00855

Dispensation til flytbar toiletskur

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler