Dispensation til etablering af nyt afløb af regnvand til grøftekant i Bornholms Regions kommune

Publiceret 07-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af nyt afløb af regnvand til grøftekant på matr.1as, Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder, Sænevej 3, 3770 Allinge, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til dæksel over sandfang og udføring af rør i grøft.
Kystdirektoratet lægger til grund, at terræn retableres hvor ledningen nedgraves.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02078

Dispensation til etablering af nyt afløb af regnvand til grøftekant i Bornholms Regionskomune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent