Dispensation til etablering af fugleø i Middelfart Kommune

Publiceret 19-08-2020

Dispensation til etablering af fugleø i eksisterende vådområde inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 1a Wedellsborg Hgd., Husby i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en fugleø inden for strandbeskyttelseslinjen som ansøgt. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01969.

Dispensation til etablering af fugleø inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 1a Wedellsborg Hgd., Husby.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler