Dispensation til etablering af fast trædebro med handicapadgang ved Brejning strand i Vejle Kommune

Publiceret 04-08-2020

Dispensation til etablering af fast trædebro med handicapadgang ved Brejning strand ud for matr.7b, Brejning By, Gauerslund, Brejning Strand 13, 7080 Børkop, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til etablering af trædebro med handikapadgang som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00288

Dispensation til etablering af fast trædebro med handicapadgang ved Brejning strand i Vejle Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent