Dispensation til etablering af en parkvandhane på p-plads ved Rytsebæk Strand i Vordingborg Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en parkvandhane på p-plads ved Rytsebæk Strand, Møn, matr.7000a, Rytsebæk By, Damsholte, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af parkvandhanen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02601

Dispensation til etablering af en parkvandhane

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent