Dispensation til – efter nedrivning – at genopføre sommerhus i Frederikshavn Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation til – efter nedrivning – at genopføre sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 92b Østerby By, Hals beliggende Danzigmannvej 41, Læsø i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til – efter nedrivning af det eksisterende sommerhus – at opføre nyt sommerhus som ansøgt og jævnfør nedenstående redegørelse, herunder efter lovens § 65b, stk, 3, nr, 3 til udvidelse af bad- og toiletforhold i huset.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00352

Dispensation til – efter nedrivning – at genopføre sommerhus i Frederikshavn Kommune.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent