Dispensation til dæksler ved etablering af samletank i Randers Kommune

Publiceret 19-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til dæksler ved etablering af samletank på ejendommen matr.99d, Tustrup Enge, Albæk, Svinget 44, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de synlige del af samletanksanlægget som udgøres af 2 synlige dæksler.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02571

Dispensation til dæksler

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent