Dispensation til bibeholdelse af fritliggende terrasse i Roskilde Kommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation til bibeholdelse af fritliggende terrasse inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4g Jyllinge By,
Jyllinge beliggende Hagenæs 9, 4040 Jyllinge, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3 nr. 1 jf. § 15, til bibeholdelse af fritliggende terrasse. Påbuddet af 20. april 2016 er herefter ikke gældende.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 16/05562

Dispensation til bibeholdelse af fritliggende terrasse i Roskilde Kommune.

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler