Dispensation til bænke, borde, skraldespande og strandtrapper på fællesareal for beboerforening i Sønderborg Kommune

Publiceret 25-08-2020

Dispensation til to strandtrapper med gelænder, fem simple bænke, to skraldespande og et bord- og bænkesæt, der er opsat inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 399, 415, 433 og 447, alle Pøl, Nordborg i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte med de vilkår, der er stillet i afgørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03449.

Dispensation til bænke, borde, skraldespande og strandtrapper på fællesareal for beboerforening.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler