Dispensation til at udskifte gamle staldvinduer i Morsø Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udskifte gamle staldvinduer med termoruder - matr.22a, Sillerslev By, Ø. Assels, Perlevej 9, 7990 Øster Assels, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af vinduerne som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02515

Dispensation til at udskifte gamle staldvinduer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent