Dispensation til at flytte eksisterende tørkloset i Bornholms Regionskommune

Publiceret 17-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at flytte eksisterende tørkloset, matr.4a, Strandmarken, Hasle Jorder, Levkavej 6B, 3790 Hasle, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til flytning af toilettet som ansøgt.

ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02595

Dispensation til at flytte eksisterende tørkloset

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent