Dispensation til at fastlægge skel og opsætte hegn i Guldborgsund Kommune

Publiceret 26-08-2020

Dispensation til at fastlægge skel og opsætte hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 175 Stubbekøbing Markjorder og
173e Stubbekøbing Bygrunde, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01080

Dispensation til skel og hegning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler