Dispensation til arealoverførsel i Vejle Kommune

Publiceret 06-08-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen
mellem ejendommene matr. nr. 6iu og 6dp Brejning By, Gauerslund, Dyrehaven 24-28, 7080 Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 jf. § 15, til arealoverførsel af i alt 1425 m2 fra matr. nr. 6iu til matr. nr.
6dp Brejning By, Gauerslund.


Denne dispensation erstatter Kystdirektoratets dispensation af 29. april 2020, der hermed ikke længere er gældende.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02080

Dispensation til arealoverførsel i Vejle Kommune.

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler