Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre udvidelse af fliseareal i Hedensted Kommune

Publiceret 04-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre udvidelse af fliseareal, matr.18e, Sønderby By, Glud, Karl Nielsens Vej 24, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af flisearealet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00793

Dispensation til mindre udvidelse af fliseareal i Hedensted Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent