Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et sommerhus til erstatning for en feriekoloni i Holbæk Kommune

Publiceret 10-08-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et sommerhus til erstatning for en feriekoloni på matr.8bq, Løserup By, Udby, Løserup Strandvej 43, 4300 Holbæk, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset med tilhørende annekser, garage mv. som ansøgt. Det forudsættes at den eksisterende bebyggelse nedrives.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01072

Dispensation til at opføre et sommerhus til erstatning for en feriekoloni

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent