Afslag til udvidelse af sommerhus i Haderslev Kommune

Publiceret 13-08-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af ”sommerhus” med toilet/bad og køkken, matr.115, Anslet, Fjelstrup; Gravenshovedvej 29, 6100 Anslet, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til udvidelse af den eksisterende bygning med 10,5 m² for indretning af køkken og toilet/bad.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01135

Afslag til udvidelse af sommerhus i Haderslev Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent