Afslag til statusændring og genopførelse af bolig i Thisted Kommune

Publiceret 13-08-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til genopførelse af bolig og
statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2m Malle By, Sennels - Mallevej 82, Sennels, 7700 Thisted, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bolig og
statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02585

Afslag til statusændring og genopførelse af bolig

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler