Afslag til matrikulær ændring og opførelse af sommerhus til erstatning for 2 mindre i Fredericia Kommune

Publiceret 13-08-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til matrikulær ændring og opførelse af sommerhus til erstatning for 2 mindre - matr. 7p,7q og 7v - Børup By, Taulov, mfl. Hagenørvej 62-64, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til såvel sammenlægning af matriklerne som til opførelse af ét sommerhus til erstatning for to eksisterende, hvad enten det opføre med udgangspunkt i et ene eller det andets placering.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02074

Afslag til matrikulær ændring og opførelse af sommerhus til erstatning for 2 mindre

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent