Afslag til etablering af shelterplads – Blåt Støttepunkt i Kerteminde Kommune

Publiceret 14-08-2020

Afslag til etablering af shelterplads – Blåt Støttepunkt – inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 10n, Mesinge By,
Mesinge, Midskovvej 161, 5370 Mesinge, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte
shelterplads.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00630

Afslag til etablering af shelterplads – Blåt Støttepunkt

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler