Afslag til at opføre et mindre skur på et ubebygget areal i Odsherred Kommune

Publiceret 13-08-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et mindre skur på et ubebygget areal, matr.3bk, Ebbeløkke By, Højby, Peter Andersensvej 46, 4500 Nykøbing Sj., Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et mindre skur på 10 m² på den ubebyggede parcel.

ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01558

Afslag til at opføre et mindre skur på et ubebygget areal

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent