Afslag til anlæg af vandhul i Lemvig Kommune

Publiceret 13-08-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af
vandhul - matr.10h, Den Sydlige Del, Harboøre, Vandværksvej 8, 7676
Harboøre, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af vandhus inden for
strandbeskyttelseslinjen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01836

Afslag til anlæg af vandhul

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent