Afslag til ændret anvendelse fra udhus til sommerhus i Middelfart kommune

Publiceret 13-08-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændret anvendelse fra udhus til sommerhus på matr.16g Blanke By, Roerslev, Kystvejen 23, 5466 Asperup, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et sommerhus til erstatning for et udhus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02356

Afslag til ændret anvendelse fra udhus til sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent